Gümrük Kanunu, yönetmeliği ve sair mevzuatı doğrultusunda dış ticaret çatısı altında bulunan her türlü danışmanlık hizmetleri.

 • Dahilde işleme işlemleri
 • Yatırım teşvik işlemleri
 • Transit ticaret işlemleri
 • İthalat gümrük işlemleri
 • Geçici ithalat işlemleri
 • Gümrükler arası aktarma işlemleri
 • Geri gelen ürün işlemleri
 • Antrepo gümrük işlemleri
 • Serbest bölge işlemleri
 • Hariçte işleme işlemleri
 • YYS(yetkilendirilmiş yükümlü statüsü)
 • OKSB (onaylanmış kişi statü belgesi)
 • Gümrük kontrolü altında işleme işlemleri
 • E-ticaret işlemleri
 • Küşad işlemleri
 • Genel ve özel antrepo işlemleri
 • Hızlı kargo işlemleri
 • DTS(dış ticaret standardizasyonu) işlemleri
 • Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı uygunluk belgeleri işlemleri
 • Dahilde işleme, yatırım teşvik belgelerinin talebi, revize, süre uzatımı, kapatılma işlemleri işlemleri
 • Kayıt belgesi alma ilgili süreç için evrak takibi işlemleri
 • TAREKS işlemleri
 • TSE işlemleri
 • Ölçü ayar işlemleri
 • Tps işlemleri Ekoteks işlemleri
 • Ürün güvenliği denetimi işlemleri
 • Btk başvuruları ve takibi
 • Teminat mektubu çözümleri