Gümrük kanunu ve mevzuatı çerçevesinde güncel bilgilere sahip, sektörde 30 yıllık tecrübeye ulaşmış ithalat departmanı uzman personel kadrosu ile; 

 Elektronik ürünler ithalatı,  kimyevi maddeler ithalatı, hazır giyim ve tekstil ithalatı, makine ve makine yedek parça ithalatı, otomotiv ve otomotiv yedek parça ithalatı,gıda ithalatı ve dayanıklı tüketim ürünleri ithalatı başta olmak üzere tüm sektör alanlarında ithalat hizmeti sağlamaktadır. Bu kapsamda ithalat işlemlerini yürütürken;

 • İthal edilmek istenen ürünle ilgili ön çalışma yapılması ve eksik ya da yanlış düzenlenen evrak olmaması adına kontrol sağlanması,
 • ithalata konu olan eşyanın güncel mevzuat kapsamından GTİP çalışmasının yapılması,
 • Ordino ve orijinal evrakları teslim alıp ilgili birimlere ulaştırılması
 • Yapılacak işlemle ilgili (dahilde işleme, geçici ithalat rejimleri vb)  avantaj ve dezavantaj değerlendirmelerini firmalar ile paylaşılması
 • Ürün cinsine göre alınması gereken ön izinleri alıp, gerekli başvuruların yapılması
 • Yapılmak istenilen işleme göre uygun rejimlerle işlem başlatılması
 • Ürüne ait beyanı oluşturmak ve ürünlerin fiziki muayenesinin yaptırılması 
 • İşlemlerin tamamlanmasını takiben ürünlerin firmanın talep ettiği adrese tesliminin sağlanması
 • Yapılan tüm ödeme, oluşan tüm masraflarla ilgili muhasebe takımı oluşturup firmalara teslim edilmesi.
 • Dahilde işleme işlemleri
 • Yatırım teşvik işlemleri
 • Transit ticaret işlemleri
 • İthalat gümrük işlemleri
 • Geçici ithalat işlemleri
 • Gümrükler arası aktarma işlemleri
 • Geri gelen ürün işlemleri
 • Antrepo gümrük işlemleri
 • Serbest bölge işlemleri
 • Hariçte işleme işlemleri
 • YYS(yetkilendirilmiş yükümlü statüsü)
 • OKSB (onaylanmış kişi statü belgesi)
 • Gümrük kontrolü altında işleme işlemleri
 • E-ticaret işlemleri
 • Küşad işlemleri
 • Genel ve özel antrepo işlemleri
 • Hızlı kargo işlemleri
 • DTS(dış ticaret standardizasyonu) işlemleri
 • Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı uygunluk belgeleri işlemleri
 • Dahilde işleme, yatırım teşvik belgelerinin talebi, revize, süre uzatımı, kapatılma işlemleri işlemleri
 • Kayıt belgesi alma ilgili süreç için evrak takibi işlemleri
 • TAREKS işlemleri
 • TSE işlemleri
 • Ölçü ayar işlemleri
 • Tps işlemleri
 • Ekoteks işlemleri
 • Ürün güvenliği denetimi işlemleri
 • Btk başvuruları ve takibi